Zonnepanelen voor Akkerbouwers en fruittelers

offerte zonnepanelen

 

 

Zonnepanelen voor akkerbouwers en fruittelers

Zonnepanelen ofwel PV-panelen zijn een interessante oplossing voor zowel akkerbouwers als fruittelers. Gemiddeld genomen verbruiken akkerbouwers tussen de 7000 kWh en de 85000 kWh per jaar. Het gros van dit enegieverbruik gebeurt bij onderdelen zoals het drogen van de oogst en het koel bewaren van de oogst. Fruittelers in Nederland verbruiken zo’n 66000 kWh per jaar. Ook bij de fruittelers komt het gros van het energieverbruik door het koel bewaren van de oogst. De piek in het energiegebruik vindt plaats in september. Dat dit juist in deze periode plaats vindt maakt de keuze voor zonnepanelen nog  aantrekkelijker aangezien het beste rendement met zonnepanelen over het algemeen ook in deze maand zal plaats vinden.

 

Zonnepanelen akkerbouw

 

Juist voor akkerbouwers en fruittelers

Juist voor akkerbouwers en fruittelers zijn zonnepanelen zo interessant omdat deze typen bedrijven altijd een groot dak oppervlak hebben en dus veel ruimte voor zonnepanelen. Het alternatief is een stukje grond dat nog niet wordt gebruikt. Daarnaast is het kostenplaatje erg interessant omdat energiekosten een grote kostenpost zijn op de balans van akkerbouwers en fruittelers.  En men niet gemakkelijk het verbruik van de energie naar beneden kan bijstellen. De processen zijn namelijk benodigd voor het productieproces. Door een investering in een zonnepanelensysteem is het mogelijk om direct te besparen op de energierekening, van vele interessante belastingvoordelen te genieten en een positieve duurzame bijdrage te leveren aan het milieu. En aangezien zonnepanelen een levenduur hebben van zo'n 25 jaar zult u na het terugverdienen van de zonnepanelen installatie kunnen genieten van 'gratis stroom'. Kortom de akkerbouwers en fruittelers met een langertermijns visie zullen over niet al te lange tijd overgegaan zijn op zonnepanelen. Hiermee verschaffen zij zichzelf dan ook concurrentievoordeel op de bedrijven die nog niet of later zijn overgestapt op zonnepanelen. Wanneer de kostenpost energiekosten namelijk wegvalt zal men instaat zijn om dit door te rekenen in de eindprijs. En hiermee zonder zelf in te leveren een lagere einprijs kunnen rekenen dan andere bedrijven.

 

Mogelijkheden voor akkerbouwers en fruittelers

Akkerbouwers en fruittelers hebben een geschikt bedrijfsoppervlakte om zonnepanelen te plaatsen. De grote bedrijfsdaken en het land waarover zij veelal beschikken is ideaal voor de plaatsing van zonnepanelen. Op een schuin dak zullen de zonnepanelen gemonteerd worden in de hellingshoek van het dak met Clickfit installatiemateriaal, voor een plat dak of op het land wordt Flatfix gebruikt. Flatfix creëert een kunstmatige hellingshoek om een zo hoog mogelijk rendement te behalen.

Wij van Duurzame-Zonnepanelen helpen bieden zonnepanelen systemen aan voor de akkerbouw en fruitelers. voor meer informatie en advies op maat zie: Zonnepanelen Offerte

 

Zonnepanelen fruitteler

 

 

zonnepanelen_en_omvormer     Compleet systeem zonnepanelen    Losse_zonnepanelen    Geschikt dak zonnepanelen

 

doe-het-zelf-zonnepanelen     Offerte zonnepanelen     Informatie zonnepanelen     Dak geschikt zonnepanelen