Waar kan ik zonnepanelen plaatsen, De beste plaats en de beste hoeveelheid

offerte zonnepanelen

 

 

Waar kan ik zonnepanelen plaatsen, de beste plaats en de beste hoeveelheid

In principe kan men zonnepanelen op allerlei locaties plaatsen. Zowel op daken als op land zijn er mogelijkehden om ze te plaatsen. Om zonnepanelen te plaatsen op daken zijn er ook weer verschillende mogelijkheden, zonnepanelen kunnen worden geplaatst op een schuin dak, ze kunnen verwerkt worden in een schuin dak, ze kunnen worden geplaatst op een plat dak, ze kunnen worden gemonteerd aan de gevel en ze kunnen worden gemonteerd als afdak.
 


Hoeveel zonnepanelen plaatsen

Het doel dat u voor ogen heeft met de zonnepanelen is bepalend in de keuze van de hoeveelheid te plaatsen zonnepanelen. Wilt u alle energie gaan opwekken met zonnepanelen of wilt u slecht een deel van uw energieverbruik vervangen door zonne-energie? De berekening die daarbij kan helpen is het aantal Watt piek van de zonnepanelen te vermenigvuldigen met de factor 0.85, op deze manier ziet u hoeveel kWh het zonnepaneel per jaar opwekt. Aan de hand van de verwachtte kWh productie per jaar per paneel kunt u uitrekenen hoeveel zonnepanelen u nodig heeft om in uw behoefte te voorzien.

Ook de keuze van het aantal Wattpiek dat een zonnepaneel maximaal kan opwekken is bepalend voor de hoeveelheid die geplaatst dient te worden. Hoewel een zonnepaneel met een hogere Wattpiek ervoor zorgt dat u er in het totaal minder zonnepanelen hoeft te plaatsen dient u er wel rekening mee te houden dat deze PV-panelen met hogere Wattpiek doorgaans wel velen malen duurder zijn. Indien u voldoende ruimte heeft op uw dak kunt u het beste zonnepanelen kopen met een lagere Wattpiek om zo de terugverdientijd van de zonnepaneleninstallatie zo laag mogelijk te houden.

Welk type zonnepanelen kan ik het beste plaatsen?

Wanneer u zonnepanelen gaat aanschaven zijn er naast de verschillen in Wattpiek ook nog verschillen in het soort zonnepanelen zelf. Momenteel zijn er drie verschillende type zonnepanelen op de markt voor particulieren. Allereerst het polykiristallijn zonnepanelen. Dit type zonnepanelen wordt gerekend tot de eerste generatie zonnepanelen en is in prijs de goedkoopste. Een polykristallijn zonnepaneel is uiterst geschikt om te gebruiken in situaties waarbij de opstelling op het zuiden is gericht en er geen schaduwvorming op de panelen voorkomt. Mocht u een iets wat complexere dak situatie hebben of minder ruimte beschikbaar hebben op het dak dan is het vaak aan de raden om voor het type monokristallijn zonnepanelen te gaan. Dit type zonnepanelen valt onder de tweede generatie zonnepanelen en beschikt dan ook over een iets betere techniek om zonlicht om te zetten in energie. Hierdoor is het monokristallijn zonnepaneel in staat om per m2 meer wattpiek vermogen te genereren. Mocht u zowel een beperkte plaatsing ruimte hebben alswel last hebben van  schaduwvorming en/of de zonnepanelen niet richting het zuiden kunnen plaatsen dan zijn dunne film zonnepanelen een ideale oplossing.  Dit nieuwste generatie zonnepaneel is dan veelal een stuk duurder dan haar twee voorgangers presteert fors beter in de hierboven genoemde situaties. Dit kan tot gevolg hebben dat dunne film zonnepanelen wanneer er gekeken wordt naar de prijs per kWh dan ook de beste keuze voor u kunnen zijn. 

De beste plaats voor zonnepanelen

Wanneer u ervoor gekozen heeft zonnepanelen op uw dak te plaatsen is het goed een schets van de toekomstige situatie te maken. Door dit te doen bent u er zeker van dat de zonnepanelen op de meest geschikte locatie geïnstalleerd worden. Er zijn namelijk een aantal punten waar u rekening mee moet houden omtrent de locatie van uw zonnepanelen. 

In Nederland kent het zuiden de meeste zonuren, hierdoor zullen zonnepanelen die op het zuiden geïnstalleerd zijn het hoogste rendement behalen. Ook het zuidwesten is een gunstige richting met veel zonuren. Hoe verder uw installatie van deze richting afwijkt, hoe lager het rendement zal zijn dat de zonnepanelen opleveren. Ook schaduwval op de zonnepanelen heeft een negatieve invloed op de opbrengst van de zonnepanelen, zonnepanelen kunt u dan ook het beste buiten schaduwvlakten plaatsen. 

Het is mogelijk om zonnepanelen op verschillende soorten daken te installeren, voor zowel platte als schuine daken zijn er mogelijkheden om zonnepanelen te installeren. Voor de verschillende typen daken zijn er gespecialiseerde soorten installatiemateriaal om de zonnepanelen te bevestigen. Op deze manier bent u altijd verzekerd van een stevige installatie.

Bepaal de beschikbare ruimte op het dak

Over het algemeen kunt u het dak vol leggen met zonnepanelen die strak op elkaar worden aangesloten/gelegd. Toch zult u met enkele variabelen rekening moeten houden die de beschikbare (effectieve) ruimte van het dak beïnvloeden. Hieronder worden deze kort besproken.

Allereerst bevinden op veel daken obstakels als bijvoorbeeld dakkapellen,schoorstenen en CV-pijpjes. Deze objecten nemen niet alleen ruimte in beslag maar ook is de kans groot dat zij schaduw creëren. U dient hier rekening mee te houden zodat er gedurende de dag geen schaduwvorming op de zonnepanelen zal komen te vallen. En mocht dit wel het geval zijn dan zult u het zonnepanelen systeem hierop moeten aanpassen.

Naast de objecten die zich op het dak zelf bevinden kunnen er ook bomen of delen van andere huizen in de omgeving schaduw werpen op uw dak. Ook dit kan een negatieve invloed hebben op uw zonnepanelen systeem en eventueel een aanpassing in het systeem vereisen.

Wanneer u zonnepanelen op een plat dak gaat plaatsen worden deze in landscape (horizontale positie) geplaatst. Hierbij dient u rekening te houden dat de zonnepanelen niet te dicht op elkaar worden geplaatst. Hierdoor voorkomt u dat de zonnepanelen schaduw op elkaar werpen en zo het rendement negatief beïnvloeden.

Als laatste wordt over het algemeen een marge van een halve meter aangehouden tot aan elke  dakrand en de geplaatste zonnepaneel. U bent echter niet verplicht om te aan te houden maar wel is dit aan te raden. Dit maakt het plaatsen van de zonnepanelen niet alleen een stuk makkelijker maar ook veiliger.

 

zonnepanelen_en_omvormer     Compleet systeem zonnepanelen    Losse_zonnepanelen    Geschikt dak zonnepanelen

 

doe-het-zelf-zonnepanelen     Offerte zonnepanelen     Informatie zonnepanelen     Dak geschikt zonnepanelen