Vergunning nodig voor zonnepanelen

offerte zonnepanelen

 

 

Vergunning nodig voor zonnepanelen

In het gros van de gevallen is een vergunning voor zonnepanelen niet nodig. Sinds de wet algemene bepalingen omgevingsrecht is ingegaan op 1 oktober 2010 is het niet meer nodig. Wel moet men zich aan de richtlijnen van het voormalige VROM houden. VROM stond voor het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. In feite komt het erop neer bij deze richtlijnen dat zonnepanelen niet zonder vergunning geplaatst mogen worden op monumenten of in gebieden die worden gezien als beschermd dorps of stadsgezicht. Een voorbeeld hiervan is de binnenstad van Amsterdam, daar is het niet toegestaan om zonder vergunning zonnepanelen te plaatsen. Indien u twijfels heeft of u wel of geen vergunning dient aan te vragen voor de plaatsing van zonnepanelen kunt u dit altijd het beste navragen bij de gemeente. Dit om te voorkomen dat u eventueel een al geplaatst systeem van uw dak dient te verwijderen. Voor de plaatsing van zonnepanelen op het dak is er echter in het gros van de gevallen geen vergunning vereist. 

 

 

 

Zonnepanelen op het land plaatsen

 

Voor de plaatsing van zonnepanelen op het land zijn wel verschillende regels. Het beste is om bij uw gemeente te informeren naar de regels betreffende de plaatsing van zonnepanelen op land. LET OP: plaats nooit de zonnepanelen op uw land tot de vergunning rond is. Vooraf plaatsen is strafbaar en in het ergste geval zal u zelfs worden gesommeerd de installatie van uw land te laten verwijderen.

Zonnepanelen op rieten daken

Omdat er bij de plaatsing van zonnepanelen op een rieten dak  een verhoogd risico ontstaat is niet iedere verzekeraar  hier even blij mee.  Het is dan ook verstandig indien u ervoor kiest de zonnepanelen op een rieten dak te installeren dit eerst met uw verzekeraar te overleggen om zo gezamenlijk alle eventuele gevolgen hiervan in kaart te brengen. Zo kunt u, mocht er onverhoopd iets gebeuren, er zeker van zijn dat de verzekering dit dekt.

 

Het het verzekeren van zonnepanelen is in Nederland niet verplicht, toch wordt het aangeraden de zonnepanelen wel te verzekeren voor het geval er een ongeval voorkomt. Dan bent u er zeker van dat lang plezier heeft van uw zonnepanelensysteem.

 

Vergunning

 

 

zonnepanelen_en_omvormer     Compleet systeem zonnepanelen    Losse_zonnepanelen    Geschikt dak zonnepanelen

 

doe-het-zelf-zonnepanelen     Offerte zonnepanelen     Informatie zonnepanelen     Dak geschikt zonnepanelen